لباسی که مخصوص مجالس بود با سبک جدید تولید شد!

تأکید بر زینت[77] زنان بود. اگرچه پرده برای زنان مغول اجباری شد، اما می بینیم که این امر مانع از آزمایش سبک و لباس آنها نشد. ابوالفضل ذکر می کند که شانزده جزء بود که زن را زینت می داد.

یکی ار انواع لباسها مدل لباس مجلسی حریر شیشه ای  می باشد.

اینها نه تنها شامل لباس، بلکه جنبه های دیگری مانند روغن دادن به بدن و اقطار نیز می شد.

شما می توانید با شستشوی رادیاتور بخاری ماشین با جوهر نمک ار آن برخوردار شوید.

زنان مغول جامه های گشاد بلند با آستین های کامل می پوشیدند و در زمستان ها با شال قبا یا کشمیری که به عنوان کت استفاده می شد همراه بود. زنان به عطرها و رایحه های آنها بسیار علاقه داشتند. جواهرات در سنت مغول نه تنها ارزش های مذهبی بلکه بیانیه های سبک را نیز نشان می دهد.

شاید این سوال برایتان پیش آید که یک لیتر چند لیوان است و میتوانید ار آن استفاده کنید!

آمریکای شمالی پیش از استعمار
نوشتار اصلی: هنرهای نساجی مردمان بومی قاره آمریکا
در سرتاسر آمریکای شمالی، مردم بومی با استفاده از الیاف طبیعی مانند پنبه و آگاو و همچنین پوست های چرمی حیواناتی مانند گوزن یا بیور لباس می ساختند.

در ضمن با مشاهده آموزش بستن روسری لاکچری  از آن می توانید بهره مند شوید.

زمانی که بازرگانان و مستعمره‌نشینان از اروپا می‌آمدند، گوسفندان را با خود می‌آوردند و مسافران به ویژه برای گرمای پوست‌های بیش از حد ارزش زیادی قائل بودند. تجارت پوست بیور یکی از اولین تلاش‌های تجاری آمریکای شمالی مستعمره‌ای و یکی از دلایل جنگ‌های بیور بود.

 • منابع:
  1. History of clothing and textiles
 • تبلیغات: 
  1. مصرف میوه خشک و خواص آن برای بدن
  2. استفاده از دستگیره کابینت در تمامی زمینه ها
  3. تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه خشک
  4. استفاده از لباس زیر بسیار اهمیت دارد!